Program

Warsztaty - szczegółowy opis na końcu strony

30.06.2022 (czwartek)

SALA A

dr Hugo Sousa Dias & lek. dent. Tomasz Zbożeń

10:00-13:00

Zastosowanie materiałów bioaktywnych w rozwiązywaniu złożonych oraz jatrogennych problemów podczas konwencjonalnego oraz mikrochirurgicznego leczenia endodontycznego

 

dr n. med. Piotr Wujec

14:00-17:00

Powtórne leczenie kanałowe. Szybkie i przewidywalne procedury deobturacji kanałów

SALA B

lek. dent. Sławomir Gabryś

10:00-13:00

Trójwymiarowe wypełnianie przestrzeni endodontycznej

 

lek. dent. Sławomir Gabryś

14:00-17:00

Trening bezpiecznego, maszynowego opracowania kanałów

SALA C

Szczegóły zostaną podane wkrótce

10:00-13:00

Tytuł warsztatów zostanie podany wkrótce

 

Szczegóły zostaną podane wkrótce

14:00-18:00

Tytuł warsztatów zostanie podany wkrótce

Wykłady

Zarejestruj się

Dzień 1

1.07.2022 (piątek)

Rejestracja uczestników/ poranna kawa/ salon wystawców

9:00 - 10:00

Wykład I – dr Hugo Sousa Dias
„Materiały bioaktywne w endodoncji: nadszedł właściwy moment by zacząć je stosować (mój dzień pracy klinicznej)”

10:00 - 11:30
icon

Przerwa kawowa/salon wystawców

11:30 - 11:45

Wykład II – Wykładowca zostanie podany wkrótce
„Tytuł wykładu zostanie podany wkrótce” 

11:45 - 13:15
icon

Lunch

13:15 - 14:15

Wykład III – Wykładowca zostanie podany wkrótce
„Tytuł wykładu zostanie podany wkrótce”

14:15 - 15:45

Ogłoszenie wyników konkursu

15:45 - 16:00
icon

Przerwa kawowa/salon wystawców

16:00 - 16:30

Moderowana dyskusja z udziałem wszystkich wykładowców

16:30 - 18:00
icon

Wieczorna integracja

20:00 - 24:00
*Wykłady anglojęzyczne będą tłumaczone symultanicznie na język polski

Dzień 2

2.07.2022 (sobota)

Wykład IV – dr n. med. Piotr Wujec
„Powtórne leczenie kanałowe. Szybkie i przewidywalne procedury deobturacji kanałów”

 

10:00 - 11:30
icon

Przerwa kawowa/salon wystawców

11:30 - 11:45

Wykład V – prof. dr hab. Mariusz Lipski
„Błąd w sztuce a powikłanie w leczeniu endodontycznym zębów”

11:45 - 13:15
icon

Lunch

13:15 - 14:15

Wykład VI – lek. dent. Sławomir Gabryś & lek. dent. Bartłomiej Karaś
Kontrowersje w leczeniu endodontycznym

14:15 - 15:45
icon

Przerwa kawowa/salon wystawców

15:45 - 16:00

Moderowana dyskusja z udziałem wszystkich wykładowców

16:00 - 17:30

Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

17:30 - 18:00

Dzień 1

1.07.2022 (Piątek)

dr Hugo Sousa Dias
„Materiały bioaktywne w endodoncji: nadszedł właściwy moment by zacząć je stosować (mój dzień pracy klinicznej)”

Do dnia dzisiejszego opublikowano już ponad 2500 artykułów na temat zastosowania bioaktywnych materiałów ceramicznych w stomatologii.

Wskazania kliniczne zostały znacznie poszerzone od momentu ich wprowadzenie w latach 90, jako typowych materiałów do endodontycznych wypełnień oraz klasycznego leczenia miazgi. Obecnie zalecane są jako materiały uszczelniające oraz obturacyjne, a ich stosowanie stało się niezbędnym elementem współczesnego, materiałowego wyposażenia stomatologicznego.

Materiały bioaktywne pojawiając się na rynku zainicjowały erę regeneracyjnej endodoncji, niosąc ze sobą obietnicę nowych możliwości  terapeutycznych.

Podczas wykładu przedstawiony zostanie Państwu przegląd nowych generacji bioaktywnych materiałów oraz ich współczesna rola w endodoncji. Omówione zostaną najistotniejsze właściwości bioaktywnych materiałów  w kontekście konkretnych, klinicznych zastosowań.

1.07.2022 10:00 - 11:30

Dzień 2

2.07.2022 (Sobota)

dr n. med. Piotr Wujec
„Powtórne leczenie kanałowe. Szybkie i przewidywalne procedury deobturacji kanałów”

                Leczenie kanałowe przeprowadzane po raz kolejny jest zawsze trudniejsze do przeprowadzenia niż leczenie pierwotne. Naturalna anatomia systemów kanałowych nie jest już jedynym problemem, z którym lekarz musi się zmierzyć. Dodatkowo musi jeszcze usunąć materiał, którym system kanałowy został wypełniony w trakcie leczenia pierwotnego. Jeżeli dodatkowo ząb do powtórnego leczenia kanałowego jest odbudowany protetycznie, w kanałach znajdować się może jeszcze wkład koronowo-korzeniowy, który będzie dodatkowym kłopotem podczas oczyszczania systemów kanałowych. Oprócz materiałów, które celowo wypełniają kanały, spotkać jeszcze możemy przeszkody, które zostały w kanałach pozostawione przez przypadek np. fragmenty złamanych narzędzi kanałowych.

                W trakcie wykładu autor pokaże protokoły usuwania różnych grup materiałów z kanału. Zaproponuje narzędzia i rozpuszczalniki ułatwiające usuwanie gutaperki i past z kanałów, wskaże różnice pomiędzy usuwaniem wkładów z włókna szklanego i metalowych a także dokładnie opisze 2 techniki usuwania złamanych narzędzi z systemów kanałowych. 

2.07.2022 10:00 - 11:30

prof. dr hab. Mariusz Lipski
„Błąd w sztuce a powikłanie w leczeniu endodontycznym zębów”

  1. Kiedy można mówić o błędzie sztuki, a kiedy o powikłaniu?
  2. Kiedy typowe powikłanie skutkuje odpowiedzialnością zawodową, cywilną czy nawet karną lekarza?
  1. Kiedy złamanie narzędzia, przepchnięcie podchlorynu sodu, aspiracja/połknięcie narzędzia jest błędem sztuki, a kiedy tylko powikłaniem? Jak postąpić po wystąpieniu niepowodzenia, by zostało ono uznane za powikłanie, a nie za błąd sztuki?
  1. Jak zapobiec powikłaniom i jak ustrzec się błędów sztuki, tj. co postępować, by nie złamaćnarzędzia, przepchnąć podchlorynu sodu do tkanek okołowierzchołkowych, spowodować odmy.
  2. Przykłady postępowania, które zawsze uznawane jest za błąd sztuki
  3. Przykłady błędów i powikłań w zakresie endodoncji dorosłych i wieku rozwojowego
2.07.2022 11:45 - 13:15

lek. dent. Sławomir Gabryś & lek. dent. Bartłomiej Karaś
„Kontrowersje w leczeniu endodontycznym”

Celem leczenia endodontycznego jest mechaniczne oczyszczenie systemu kanałowego i jego dezynfekcja. Ten cel można osiągnąć różnymi drogami.  Czy leczenie skomplikowanych przypadków możemy przeprowadzić na jednej wizycie? Czy skuteczne opracowanie kanału wymaga kilku pilników? Czy jest potrzebne wytwarzanie glide-path przed pracą narzędziami maszynowymi? Czy wiertła różyczkowe mogą zastąpić końcówki ultradźwiękowe? Dwóch doświadczonych klinicystów, o często odmiennym podejściu do powyższych zagadnień, podejmie polemikę podczas wykładu. Przedstawią i uargumentują swoje drogi do osiągnięcia celu w endodoncji. Liczne zdjęcia i filmy spod mikroskopu pozwolą na zrozumienie kontrowersyjnych zagadnień i ułatwią podejmowanie właściwych decyzji podczas codziennej pracy.

2.07.2022 14:15 - 15:45

Szczegóły warsztatów

30.06.2022 Sala A

dr Hugo Sausa Dias & lek. dent. Tomasz Zbożeń
„Zastosowanie materiałów bioaktywnych w rozwiązywaniu złożonych oraz jatrogennych problemów podczas konwencjonalnego oraz mikrochirurgicznego leczenia endodontycznego”

– zamykanie perforacji z wykorzystaniem materiału Biodentine

– obturacja kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym przy użyciu Biodentine i BioRoot

– wsteczne opracowanie i wypełnienie podczas zabiegów z zakresu mikrochirurgii endodontycznej

Warsztaty 3 godziny

dr n. med. Piotr Wujec
„Powtórne leczenie kanałowe. Szybkie i przewidywalne procedury deobturacji kanałów. Warsztaty”

Warsztaty mają na celu nauczyć kursantów prostych i bezpiecznych protokołów oczyszczania kanałów z materiałów obturacyjnych.

W części teoretycznej warsztatów omówione zostaną techniki deobturacji przy użyciu narzędzi Endostar RE w połączeniu z bezpiecznym udrażnianiem wierzchołka, usuwanie wkładów z włókna szklanego i metalowych.

W trakcie części praktycznej, kursanci oczyszczą kanały wypełnione gutaperką i uszczelniaczem na bazie żywic epoksydowych, gutaperką i uszczelniaczem bioceramicznym. Dodatkowo zastosują rozpuszczalniki i ultradźwięki w celu maksymalnego zwiększenia skuteczności oczyszczania systemów kanałowych.

 

*Zęby dla uczestników przygotowane  przez prowadzącego zapewnia organizator

Warsztaty 3 godziny

Szczegóły warsztatów

30.06.2022 Sala B

lek. dent. Sławomir Gabryś
„Trójwymiarowe wypełnianie przestrzeni endodontycznej ”

 

Złożoność systemu kanałowego stanowi często wyzwanie dla lekarza stomatologa. Opracowanie i dezynfekcja kanału musi zakończyć się  szczelnym i przestrzennym wypełnieniem całego systemu. Kluczem do sukcesu jest wypełnienie tych miejsc gdzie nie możemy dotrzeć mechanicznie. 

  – jak dobrać ćwiek do kanału: tug-back i podwójna kalibracja ćwieka

   –  wypełnianie kanałów metodą pionowej kondensacji rozgrzanej gutaperki –  technika „ciągłej fali”

   –  apical plug technique –  jak zamknąć szeroki wierzchołek MTA

 

  1. Pokaz wypełnienia kanału w bloczku gutaperką na ciepło systemem EQ-V
  2. Każdy z uczestników wypełni kanał w bloczku gutaperką na ciepło

(można przynieść  zęby po ekstrakcji z opracowanymi kanałami korzeniowymi techniką dowolną- ważne aby był znany rozmiar wierzchołka po opracowaniu i długość robocza)

Warsztaty 3 godziny (wykład 1 godzina, ćwiczenia 2 godziny)

lek. dent. Sławomir Gabryś
„Trening bezpiecznego, maszynowego opracowania kanałów”

Zaprezentowane zostanie podejście autora do opracowania maszynowego kanałów. Na przykładzie narzędzi Endostar E3 Azure przedstawiona zostanie bezpieczna sekwencja pracy narzędziami maszynowymi – Step-down technique. Uczestnicy będą mogli również poznać nowy ruch OTR – łączący ruch rotacyjny z ruchem recyprokalnym. Autor zaprezentuje swoje podejście do aktywacji płynów w kanale przy użyciu techniki PUI i MDA. Następnie uczestnicy będą mogli przećwiczyć pracę powyższą sekwencją i ruchem OTR na usuniętych zębach. 

 

– świadome kształtowanie kanałów

– poznaj zalety narzędzi wykonanych w HT technology

– glide-path -perfekcyjna ścieżka dla narzędzi maszynowych

– apical patency – technika pracy utrzymująca drożność kanału

– zasada IRI – sekret ułatwiający opracowanie kanału

– skuteczna i bezpieczna sekwencja pracy

– ruch rotacyjny czy recyprokalny?…  a może ruch łączący zalety obydwóch

– dystrybucja płynów w kanale (PUI i MDA)

 

  1. Pokaz opracowania kanału w zębie po ekstrakcji za pomocą pilników Endostar E3 Azure ruchem OTR
  2. Każdy z uczestników opracuje kanał w zębie po ekstrakcji systemem Endostar E3 Azure ruchem OTR

(prosimy o przyniesienie zęba po ekstrakcji z otwartą komorą)

 

Warsztaty 3 godziny (wykład 1 godzina, ćwiczenia 2 godziny)

Partnerzy konferecji

Patron medialny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w naszej „Polityce Cookies” 

Zgadzam się, przejdź do serwisu