Wykładowcy

Amr Elwi

Dr

Amr Elwi

Założyciel „Timeless Endodontics”, platformy na której dzieli się swoimi oryginalnymi przypadkami oraz technikami leczenia kanałowego bez użycia narzędzi ręcznych od 2010 r. Jest liderem opinii w MEA i zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotyczących systemów narzędzi rotacyjnych, ponieważ ma doświadczenie w produkcji i projektowaniu pilników oraz różnych metodach obróbki cieplnej i ich wpływie na zachowanie pilnika wewnątrz systemu kanałów korzeniowych. Otrzymał stypendium w zakresie leczenia kanałowego na Università degli Studi di Genova we Włoszech. Jego pasją są innowacje, pomysłowość i tworzenie nowych narzędzi. Jest testerem i projektantem prototypów, jednocześnie nie zaniedbując najlepszej możliwej opieki nad swoimi pacjentami.

Giuseppe Squeo

Dr

Giuseppe Squeo

Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie stomatologii i protetyki stomatologicznej, obronił doktorat z dziedziny orto-foniatro-ryno-stomato-gnatologii. Jego fascynacja endodoncją rozwinęła się po ukończeniu kursu podyplomowego w zakresie mikroendodoncji klinicznej i chirurgicznej, prowadzonego przez dr. Arnaldo Castellucci. Ekspert w dziedzinie endodoncji, wykładowca i opiekun w ramach różnych uniwersyteckich kursów specjalizacyjnych. Adiunkt w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Fascynacja endodoncją i badaniami naukowymi doprowadziły go do opracowania różnych narzędzi, przydatnych dla prowadzenia najważniejszych etapów leczenia endodontycznego w bardziej wydajny sposób. Aktywny członek Włoskiego Towarzystwa Endodontycznego (Società Italiana di Endodonzia, SIE). Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (European Society of Endodontics, ESE). Wykładowca na kongresach krajowych i międzynarodowych. Autor artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Współautor książek „Taglio e Forma” (wyd. EDRA, 2020) oraz „Endo e Resto” (wyd. EDRA, 2022). Pracuje we własnej prywatnej praktyce dentystycznej oraz jako konsultant w różnych gabinetach stomatologicznych w Apulii, z pasją i entuzjazmem oddając się głównie endodoncji.

 

Gustavo Pipita Martinez

Dr

Gustavo Pipita Martinez

Jako pasjonat w dziedzinie endodoncji oraz radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, wykorzystuję w swojej praktyce szeroką wiedzę i doświadczenie. Jestem lekarzem dentystą ze specjalizacją z endodoncji, którą uzyskałem na Autonomous University of Aguascalientes. Kontynuowałem edukację, uzyskując specjalizację z endodoncji na Autonomous University of Querétaro. Dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe z radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej na UIC w Barcelonie. Moje zaangażowanie w edukację wykracza poza praktykę kliniczną. Pracuję jako adiunkt w zakresie mikroskopii endodontycznej w Cáceres w Hiszpanii, jestem również profesorem w ramach podyplomowego programu endodontycznego na University of Guadalajara. Ponadto mam zaszczyt być współautorem rozdziału dotyczącego mikroskopów w cenionej książce „Basic Principles of Clinical Endodontics”, wydanej przez CUALTOS, University of Guadalajara. Z zaangażowaniem dzielę się wiedzą, mam zaszczyt pracować jako wykładowca w kraju i za granicę, przyczyniając się do rozwoju postępowania endodontycznego i radiologicznego w gabinetach na całym świecie.

Vivek Hegde

Dr

Vivek Hegde

Dr Vivek Hegde jest cenionym specjalistą w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Ukończył poważany kierunek Manipal College of Dental Sciences (MAHE Manipal). Uzyskał tytuł Master w zakresie laserów stomatologicznych na Universität Wien, obecnie zaś piastuje stanowisko profesora i dyrektora M. A. Rangoonwala College of Dentistry w Pune w Indiach. Dr Hegde jest także wykładowcą w dziedzinie laserów w Wiedniu oraz adiunktem na kilku wydziałach dentystycznych w Indiach. Jego kariera akademicka obejmuje już 26 lat. W tym czasie opublikował ponad 100 artykułów i był współautorem więcej niż 10 książek. Dr Hegde jest znany jako mikroendodonta. Reprezentuje Indie w prestiżowych międzynarodowych gremiach endodontycznych, takich jak American Endodontic Congress, AAE w San Francisco (USA), IFEA w Seulu (Korea) oraz APEC w Nowym Delhi. Jako rozchwytywany wykładowca dzielił się swoimi doświadczeniami podczas wielu konferencji na całym świecie, należy też do komitetów redakcyjnych różnych czasopism dentystycznych. Aktualnie pełni funkcje przewodniczącego SOLA, dyrektora Indian Board of Endodontics, był też przewodniczącym IES. Dr Hegde jest również dyrektorem wykonawczym White Arch Dental Centre w Pune oraz One Dental – platformy szkoleniowej online. Poza osiągnięciami zawodowymi jest także znany ze swej pasji do nauczania oraz jako inspirujący mentor. Dr Vivek Hegde jest zaangażowanym sportowcem, entuzjastą aktywności fizycznej i kochającym ojcem, łącząc doskonałość tak w obrębie stomatologii, jak i poza nią.

Sławomir Gabryś

Dr n. med.

Sławomir Gabryś

Studia stomatologiczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej praktyce zajmuje się wyłącznie leczeniem kanałowym z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem zarządu Sekcji Endodoncji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, European Society of Endodontology i Dental Masters Group.

Od dwunastu lat jest Opinion Leaderem firmy Poldent, z którą prowadzi autorski program szkoleń podyplomowych z endodoncji „Endo Akademia”. Jest również członkiem zespołu R&D w firmie Poldent gdzie zajmuje się udoskonalaniem i testowaniem nowych rozwiązań w dziedzinie metalurgii i budowy pilników maszynowych co zaowocowało obroną pracy doktorskiej dotyczącej odporności pilników NiTi na złamanie.

Autor i współautor licznych publikacji o tematyce endodontycznej m.in. w: „Endodoncja w Praktyce”; „Poradnik Stomatologiczny”;  „Magazyn Stomatologiczny”; Roots, „Stomatologia Współczesna”; „Medical Tribune”.

Endodoncja to jego pasja nie zawód.

Wojciech Wilkoński

Dr n. med.

Wojciech Wilkoński

Dr n. med. Wojciech Wilkoński jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz jest uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku.

Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji.

W 2011 z jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, którym przez 10 lat kierował i w obrębie którego zajmował się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji.

Wojciech Wilkoński praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach oraz od 2022 jest pracownikiem naukowym w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum UJ. Poza pracą kliniczną oraz badawczą, zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.

Michał Sobczak

Dr n. med., FIADT

Michał Sobczak

Jest specjalistą stomatologii dziecięcej. Od 2010 roku Kieruje Prywatną Kliniką Stomatologiczną, której jest współwłaścicielem. Specjalizuje się w leczeniu chorób jamy ustnej u dzieci i pacjentów po urazach zębów .

Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD). W 2016 roku uzyskał, tytuł Fellow of the International Association of Dental Traumatology (FIADT). Aktualnie jest jednym z dyrektorów Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT) (2020-2024). Od 20222 roku jest skarbnikiem Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej. Jestem autorem i współautorem publikacji, prowadzi wykłady i szkolenia ze stomatologii dziecięcej i traumatologii zębów.

Jestem członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD), Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologów Dziecięcych (IAPD), Międzynarodowego Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT), Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Rodrigo Reis

Prof.

Rodrigo Reis

Uzyskał tytuł Master of Science w zakresie stomatologii odtwórczej i biomateriałów na University of Michigan (USA) oraz tytuł doktora w dziedzinie stomatologii na Federal University of Rio de Janeiro (Brazylia). Profesor Reis ma szeroką wiedzę uniwersytecką, pracuje jako koordynator badań naukowych na Universidade UNIGRANRIO oraz jest profesorem nadzwyczajnym na Universidade Estácio de Sá. Przez 11 lat pracował także jako dyrektor regionalny firmy Dentsply na obszar Ameryki Łacińskiej. Prowadzi własną praktykę prywatną od 1995 roku. Na przestrzeni lat profesor Reis opublikował ponad 30 artykułów.

 

 

Arnaldo Castellucci

Prof.

Arnaldo Castellucci

Dr Castellucci ukończył studia medyczne w roku 1973, w roku 1977 uzyskał specjalizację w dziedzinie stomatologii. W latach 1978–1980 brał udział w podyplomowych kursach endodontycznych w Boston University School of Graduate Dentistry. Dr Castellucci prowadzi prywatny gabinet endodontyczny, a także pełnił funkcję przewodniczącego Italian Endodontic Society oraz International Federation of Endodontic Associations, jest aktywnym członkiem European Society of Endodontology i American Association of Endodontists.

Piastuje stanowisko adiunkta w zakresie endodoncji na Università degli Studi di Cagliari oraz profesora endodoncji mikrochirurgicznej na Università degli Studi di Napoli Federico II. Ponadto wykłada endodoncję na Università di Siena i Università di Brescia.

Jako wykładowca jest dobrze znany na całym świecie, prowadził wykłady w około 66 różnych krajach.

Opublikował ponad 60 artykułów dotyczących leczenia kanałowego w najbardziej renomowanych czasopismach endodontycznych. Jest autorem rozdziałów w kilku cenionych podręcznikach do endodoncji.

Jest autorem książki „Endodontics”, dostępnej obecnie w języku włoskim i angielskim, liczącej sobie ponad 1600 stron i około 80 kodów QR, a także nowej książki „Micro Surgical Endodontics”, pełnej rycin i nagrań wideo. Obie te książki ukazały się w wydawnictwie EDRA.

Ostatnio został adiunktem endodoncji na Boston University, Faculty of the Henry M. Goldman School of Dental Medicine oraz honorowym członkiem Indian Board of Endodontics przy Indian Endodontic Society.

 

Jenner Argueta

Dr

Jenner Argueta

Dr Jenner Argueta ukończył studia stomatologiczne i specjalizację z endodoncji na San Carlos de Guatemala University. Uzyskał certyfikat ukończenia międzynarodowego programu endodontycznego na Buffalo State University of New York. Jenner był przewodniczący Guatemalan Endodontics Academy w latach 2016–2020, jest certyfikowanym pracownikiem naukowym Guatemalan National Council for Science and Technology oraz wykładowcą endodoncji w ramach szkoleń specjalizacyjnych w różnych krajach Ameryki Łacińskiej. W swojej praktyce klinicznej zajmuje się głównie mikroendodoncją i leczeniem mikro-odtwórczym.

Dr Argueta zdobył wiele nagród akademickich, opublikował liczne artykuły naukowe w międzynarodowych czasopismach, ma także doświadczenie jako wykładowca w wielu krajach na czterech kontynentach. Prowadził wykłady w ramach najważniejszych kongresów endodontycznych na świecie (między innymi AAE, IFEA, SELA, FOLA, FOCAP, ROOTS) i na Harvard University. Dr Argueta odpowiada za program społecznej opieki stomatologicznej, prowadzony w Gwatemali przez organizację non-profit ADIZ. ADIZ zapewnia opiekę stomatologiczną uczniom objętym stypendiami od organizacji międzynarodowych.

Partnerzy konferecji

Patronat

Patron medialny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w naszej “Polityce Cookies” 

Zgadzam się, przejdź do serwisu