Program

Wykład
27.06.2024
9:30-10:30
Dr Amr Elwi

Wszystko o metalurgii, ewolucji instrumentów i zaletach pilników HT

Metalurgia, rozwój narzędzi i zalety endodontycznych narzędzi rotacyjnych poddawanych obróbce cieplnej w oczyszczaniu i formowaniu kanałów korzeniowych o złożonej budowie.

Leczenie kanałów korzeniowych stanowi kluczowy aspekt endodoncji, a jego celem jest eliminacja infekcji i zachowanie naturalnych zębów. W produkcji narzędzi kanałowych dokonano znaczących postępów, szczególnie w zakresie metalurgii i technik obróbki cieplnej, co zrewolucjonizowało proces oczyszczania i formowania kanałów korzeniowych o złożonej budowie. Celem tego wykładu jest omówienie znaczenia metalurgii i ewolucji narzędzi oraz podkreślenie zalet rotacyjnych narzędzi kanałowych poddawanych obróbce cieplnej, pozwalających zwiększyć wydajność oczyszczania i formowania systemów kanałów korzeniowych o złożonej budowie.

Metalurgia odgrywa kluczową rolę w poprawie właściwości mechanicznych narzędzi kanałowych. Rozwój zaawansowanych stopów, na przykład niklowo-tytanowych (NiTi), umożliwił wytwarzanie bardzo elastycznych i trwałych narzędzi. Te stopy wykazują pamięć kształtu i supersprężystość, co pozwala na wydajne udrażnianie kanałów zakrzywionych i o skomplikowanej budowie anatomicznej. Podczas wykładu zostaną omówione podstawy metalurgii z podkreśleniem znaczenia składu stopu, struktury ziaren i obróbki cieplnej dla właściwości narzędzi kanałowych.

W rozwoju narzędzi endodontycznych producenci odchodzą od tradycyjnych pilników ręcznych ze stali nierdzewnej na rzecz zaawansowanych systemów rotacyjnych. W ramach wykładu zostanie omówiony ten proces ewolucji z uwzględnieniem zmian budowy pilników, kształtu ich przekroju oraz stopnia zbieżności. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie rotacyjnych narzędzi kanałowych poddawanych obróbce cieplnej, które wykazują większą elastyczność, wytrzymałość zmęczeniową i wydajność skrawania. Podczas wykładu omówione zostanie znaczenie rosnącego stopnia zbieżności, kilku krawędzi tnących oraz zaawansowanych technik produkcji dla formowania kanałów korzeniowych o skomplikowanej budowie.

Ponadto zaprezentowane zostaną zalety rotacyjnych narzędzi kanałowych poddawanych obróbce cieplnej, wpływające na proces oczyszczania i formowania kanałów korzeniowych o złożonej budowie. Na poparcie lepszego usuwania opiłków, większej oszczędności zębiny oraz mniejszej liczby błędów podczas zabiegu, przedstawione zostaną wyniki badań naukowych. Wyjaśnione zostaną korzyści związane z obróbką cieplną, takie jak większa elastyczność, odporność na działanie sił skręcających, wytrzymałość zmęczeniowa oraz wyższa wydajność skrawania.

Podsumowując, podczas tego wykładu zostanie wszechstronnie omówiony wpływ metalurgii i ewolucji narzędzi kanałowych na proces oczyszczania i formowania kanałów korzeniowych o złożonej budowie. Podkreślone zostaną zalety rotacyjnych narzędzi kanałowych poddanych obróbce cieplnej, ze wskazaniem ich wpływu na wzrost wydajności i powodzenia zabiegów leczenia endodontycznego. Przedstawione informacje pozwolą lekarzom na dokonywanie świadomego wyboru narzędzi, co prowadzi do lepszych efektów terapii endodontycznej u pacjentów.

Wykład
27.06.2024
10:30-11:30
Dr Giuseppe Squeo

Azure i Amber: kolory Endostar, które najlepiej adaptują się do różnych warunków anatomicznych kanałów korzeniowych i potrzeb endodontów

W ostatnich latach endodoncja szybko się rozwija, podlegając dogłębnym zmianom, szczególnie jeśli chodzi o opracowanie kanałów. Nieustannie pojawiają się i ewoluują nowe produkty i techniki pracy. To wszystko powoduje powstanie nowej, bogatszej rzeczywistości, która wzbudza mnóstwo entuzjazmu i stawia wszystkich wobec konieczności poszerzania swojej wiedzy. Osiąganie przewidywalnych efektów i coraz wyższego wskaźnika powodzenia zależy również od nowych technik i dostępności nowych produktów, a także od pogłębiania wiedzy oraz umiejętności stawiania prawidłowego rozpoznania, co w efekcie pozwala tworzyć precyzyjne plany leczenia.

Po opracowaniu dostępu, analizie anatomii i lokalizacji wierzchołka kolejnym wyzwaniem, przed jakim staje lekarz endodonta, jest wybór odpowiednich pilników i ich najlepszej sekwencji, pozwalającej na bezpieczne uformowanie kanału bez błędów proceduralnych.

W prezentacji przedstawione zostaną zalety narzędzi Endostar Easy Path i Endostar E3 Azure. Podkreślona zostanie również możliwość indywidualnego dostosowania sekwencji pilników do anatomii kanału oraz swoistych wymagań danego przypadku w celu optymalnego formowania kanału z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Wykład
27.06.2024
12:00-13:00
Dr Gustavo Pipita Martinez

Zaostrzenia objawów - częstość występowania, dolegliwości bólowe, rewizja endodontyczna z użyciem pilników REvision

Zaostrzenia definiuje się jako wystąpienie lub nasilenie silnego bólu i/lub obrzęku po rozpoczęciu leczenia endodontycznego, prowadzące do nieplanowanej wizyty.

Zaostrzenia zakłócają spokój pacjenta i lekarza. Pacjent, u którego wystąpi zaostrzenie, musi zmienić swoje życiowe plany, aby zyskać pomoc w sytuacji silnego bólu. Lekarz musi szybko znaleźć czas dla takich pacjentów w swoim kalendarzu, co może obciążyć jego zasoby kliniczne. Wystąpienie zaostrzenia może negatywnie wpłynąć na relacje pomiędzy pacjentem a lekarzem, ponieważ nie zostało zaspokojone oczekiwanie pacjenta, jakim było zmniejszenie dolegliwości bólowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli przed leczeniem pacjent miał łagodne objawy, albo nie miał ich wcale.

Dla lekarza źródłem stresu może być fakt, że „nie przewidział ”tego zdarzenia ani mu „nie zapobiegł”. Postępowanie w przypadku zaostrzeń może być złożone. Jeśli lekarz szybko nie załagodzi dolegliwości bólowych, sfrustrowany pacjent może zdecydować się na usunięcie zęba.

Wykład
27.06.2024
13:00-14:00
Dr Vivek Hegde

Zwiększanie dynamiki endodoncji za pomocą utradźwięków

Myślą przewodnią wykładu zatytułowanego  jest zagłębienie się w transformujący wpływ ultradźwięków na endodoncję. Wykład omawia ich różnorodne zastosowania, w tym takie kluczowe zabiegi jak usuwanie zębiniaków, zwapnień oraz zwłókniałych/martwiczych tkanek miazgi. Ultradźwięki odgrywają ogromną rolę w ułatwianiu usuwania gutaperki podczas rewizji leczenia, pokrywania albo usuwania materiałów leczniczych zakładanych do kanału i uszczelniaczy, aktywacji płynów do płukania kanałów oraz usuwania złamanych narzędzi. Odgrywają też zasadniczą rolę przy omijaniu wkładów metalowych albo przechodzeniu przez wkłady z włókien. Podczas wykładu podkreślone zostanie ich znaczenie podczas usuwania materiału odbudowującego zrąb oraz preparacji wierzchołkowej jednej trzeciej, szczególnie w przypadkach rozległych, szerokich kanałów. Dołącz do nas i przekonaj się, jak ultradźwięki zmieniają endodontyczny krajobraz, oferując niezrównaną wydajność we wszystkich aspektach tej dziedziny.

Warsztat
27.06.2024
16:00 - 18:00
Dr Elwi, Dr Squeo, Dr Martinez, Dr Hedge

Enjoy the difference. Innowacyjne techniki i kreatywne podejście w leczeniu kanałowym z użyciem pilników Endostar

 

Prowadzona przez uznanych ekspertów, interaktywna sesja pozwoli zaprezentować unikalne podejścia i innowacyjne techniki dostosowane do maksymalizacji wydajności i precyzji przy użyciu pilników Endostar. Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie i bezcenny wgląd we wprowadzanie kreatywności i innowacji do leczenia kanałowego. Od nowatorskich strategii instrumentacji po spersonalizowane protokoły leczenia, uczestnicy odkryją moc pilników Endostar.

Nie przegap tej okazji, aby udoskonalić swoją praktykę i wejść w nową erę endodontycznej doskonałości!

 

Korzyści dla uczestników:

 

 • Odkryj kreatywność w endodoncji:

Warsztaty koncentrują się na wykorzystaniu pilników Endostar jako narzędzi do tworzenia unikatowych rozwiązań w leczeniu kanałowym, zachęcając do kreatywnego podejścia do każdego przypadku.

 • Innowacyjne techniki kształtowania kanałów korzeniowych:

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat najnowszych technik endodontycznych, umożliwiających im skuteczne i wydajne kształtowanie kanałów korzeniowych, osiągając doskonałe wyniki.

 • Praktyczne warsztaty i analizowanie przypadków:

Dzięki interaktywnym ćwiczeniom praktycznym i analizie rzeczywistych przypadków uczestnicy będą mieli możliwość natychmiastowego zastosowania zdobytej wiedzy, sprzyjając kompleksowemu zrozumieniu prezentowanych technik.

 

Dołącz do nas, aby doświadczyć różnicy, poznać innowacyjne podejścia i czerpać radość z doskonałości w leczeniu kanałowym przy użyciu pilników Endostar.Enjoy the Difference!

 

 • Przygotowanie kanału za pomocą pilników Endostar Easy Path.
 • Protokoły kształtujące Endostar E3 Azure.
 • Powtórne leczenie przy użyciu pilników Endostar REvision.

 

Wykład
28.06.2024
10:00 –11:15
Prof. Rodrigo Reis

Strategie odbudowy zębów leczonych endodontycznie

Podczas tego wykładu omówione zostaną różne strategiczne możliwości odbudowy zębów leczonych endodontycznie, w zależności od istniejących wyzwań klinicznych i innych zmiennych. Przedstawione zostaną na przykład wskazówki, kiedy decydować się na odbudowę bezpośrednią, a kiedy pośrednią, kiedy wykonywać wkład koronowo-korzeniowy, a kiedy tylko odbudować zrąb zęba. Dodatkowo omówione zostaną możliwe protokoły postępowania.

Wykład
28.06.2024
11:45–13:00
Dr Jenner Argueta

Zarządzanie trudnymi przypadkami klinicznymi przy użyciu materiałów bioceramicznych

Celem tego wykładu jest przedstawienie technik klinicznych opartych na badaniach naukowych, ukierunkowanych na ratowanie zębów w trudnych przypadkach.

Brak wdrożenia przedstawianej techniki lub jej uwzględnienia w planie leczenia może w niektórych przypadkach prowadzić do utraty zębów. Po wysłuchaniu tego wykładu uczestnicy będą potrafili opisać postępowanie kliniczne oraz wskazania i przeciwwskazania do jego przeprowadzenia u pacjentów.

Wykład
28.06.2024
14:00-15:15
Dr n. med. Michał Sobczak

Jak dużo endodoncji jest potrzebne w leczeniu następstw urazów zębów stałych?

Podejmując leczenie pacjentów po urazach zębów lekarze dentyści, nie zawsze mają pewność kiedy leczenie endodontyczne jest wskazane, oraz kiedy jest nieusprawiedliwione. Podczas wykładu autor omówi potrzeby endodontyczne u pacjentów w zależności od rodzaju urazów i powikłań występujących po urazach zębów stałych. W oparciu o bogaty materiał kliniczny i dostępne wytyczne autor przedstawi optymalne schematy leczenia i wykonywania procedur endontycznych tj: amputacji przyżyciowej, apeksyfikacji, regeneracji i leczenia endodontycznego w urazach zębów stałych.

Wykład
29.06.2024
10:00-11:15
Dr n. med. Wojciech Wilkoński

Podstawy EBD i ich praktyczne zastosowanie

Evidence Based Denstistry (EBD) to stomatologia oparta na faktach i dowodach naukowych. Powtarzalne i przewidywalne procedury medyczne powinny łączyć dwie równie istotne kwestie: solidne podstawy teoretyczne, bazujące na analizie wyników badań naukowych oraz ich implementację w warunkach klinicznych, w sposób zoptymalizowany dla danej sytuacji.

 

Niniejszy wykład przybliży uczestnikom sposoby analizy danych naukowych, z uwzględnieniem zagadnień związanych m. in. z poszukiwaniem właściwych źródeł wiedzy, błędów poznawczych czytelnika czy określaniem stopnia ryzyka stronniczości bądź konfliktu interesów w badaniach naukowych.

 

Celem wykładu jest również ułatwienie wychwytywania kluczowych informacji o znaczeniu praktycznym dla lekarzy klinicystów. W wykładzie zostaną poruszone podstawy EBD oraz wnikliwa analiza piśmiennictwa w temacie urządzeń wspomagających irygację systemu endodontycznego – jako przykład praktycznego wykorzystania omówionych zasad EBD.

Wykład
29.06.2024
11:45-13:00
Dr n. med. Sławomir Gabryś

Dostęp – czy powinniśmy być minimalnie inwazyjni?

Wprowadzenie mikroskopu zabiegowego umożliwia przeprowadzenie leczenia kanałowego przez mały, zachowawczy dostęp. Tomografia komputerowa z wiązką promieniowania w kształcie stożka pozwala poznać anatomię przestrzeni endodontycznej przed rozpoczęciem leczenia co zwiększa np. skuteczność wykrywania dodatkowych kanałów.

 

Udoskonalenie stopu NiTi oraz budowy narzędzi maszynowych pozwala na opracowanie kanałów korzeniowych zgodnie z ich pierwotnym przebiegiem i z mniejszym ryzykiem złamania narzędzia. Udoskonalenie technik irygacji oraz aktywacji płynów z wykorzystaniem ultradźwięków czy laserów pozwala na coraz skuteczniejszą dezynfekcję systemu kanałowego bez konieczności jego nadmiernego poszerzania.

 

Czy przy zastosowaniu wszystkich wymienionych powyżej środków jesteśmy w stanie przeprowadzić skuteczne, przewidywalne leczenie kanałowe poprzez mały dostęp? Czy chęć bycia minimalnie inwazyjnym nie utrudni nam osiągnięcie podstawowego celu czyli wykonania dobrego oczyszczenia i szczelnego wypełnienia przestrzeni endodontycznej?

 

Autor podczas wykładu wejdzie w polemikę z współczesnym trendem w endodoncji polegającym na oszczędnym opracowaniu tkanek zęba podczas wykonywania dostępu endodontycznego jak i preparacji kanałów.

Wykład
29.06.2024
14:00-15:15
Prof. Arnaldo Castellucci

Długi, krótki czy w sam raz? Nowy endometr 3. generacji do precyzyjnego określania długości roboczej w endodoncji

 

Powodzenie leczenia endodontycznego zależy od całkowitego usunięcia zawartości systemu kanałów korzeniowych i szczelnego zamknięcia wszystkich dróg połączenia pomiędzy endodontium a tkankami przyzębia. Innymi słowy, efekt ostateczny leczenia endodontycznego musi być taki sam, jaki można byłoby osiągnąć poprzez ekstrakcję dotkniętego problemami zęba. Jest zatem oczywiste, że szczególne znaczenie ma znajomość anatomii kanałów korzeniowych wraz z wszystkimi ich możliwymi wariantami oraz prawidłowe określenie długości roboczej, tak aby w trakcie leczenia nie został pominięty nawet najmniejszy fragment systemu kanałów korzeniowych. Lekarze praktycy mają obecnie do dyspozycji liczne metody pomiaru prawidłowej długości roboczej. Należą do nich ocena dotykiem, badanie radiologiczne, powtarzalne użycie sączka papierowego i najnowsza generacja endometrów, które opierają się na „elektronicznym wierzchołku”. Wymienione wyżej cztery metody nie wykluczają się wzajemnie – przeciwnie, należy stosować je łącznie. W ramach tej prezentacji zostanie dogłębnie omówione piśmiennictwo, opisane zostaną także różne metody wraz ze wskazaniem zalet i ograniczeń każdej z nich, jak również korzyści wynikających z ich łączonego wykorzystywania. Trzecia generacja endometrów jest niezwykle precyzyjna, ich działanie nie zależy od tego, co znajduje się w kanale korzeniowym. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby lokalizowały nie „przewężenie”, ale „otwór”, ponieważ opierają się na grubości otaczającej zębiny.

Warsztat
30.06.2024, Sala U
10:00-13:00, warsztat 3 godz. (wykład 1 godz., część praktyczna 2 godz.)
Dr Jenner Argueta

Doskonalenie wypełniania kanałów korzeniowych przy użyciu technik na ciepło lub na zimno

Wybór najlepszej techniki wypełniania kanałów korzeniowych może być obecnie kontrowersyjny. Z tego względu celem tego warsztatu jest przedstawienie racjonalnej analizy, opartej na koncepcjach klinicznych i biologicznych, pozwalającej dokonać wyboru odpowiedniej techniki wypełniania kanałów korzeniowych. Warsztat obejmie omówienie, analizę i zastosowanie przez uczestników technik wypełniania na ciepło i na zimno. Dla jak najlepszego zrozumienia przedstawianych koncepcji i technik podczas warsztatu zastosowane zostaną materiały i techniki wypełniania najnowszej generacji.

Warsztat
30.06.2024 (niedziela), Sala T
10:00-13:00, warsztat 3 godz. (wykład 1 godz., część praktyczna 2 godz.)
Dr n. med. Sławomir Gabryś

Scouting, glide path, shaping – techniczne aspekty poruszania się w kanałach

Preparacja kanału korzeniowego jest skomplikowaną czynnością. Trzy główne etapy tego procesu to:

 • scouting – eksploracja narzędziami ręcznymi;
 • glide path – wykonanie gładkiej ścieżki;
 • shaping – nadanie ostatecznego kształtu.

 

Każda z tych procedur wymaga odpowiedniego instrumentarium oraz wiedzy jak najskuteczniej posługiwać się nim. Na warsztacie prowadzący skupi się na praktycznym aspekcie tych zagadnień.

 

Przedstawione zostaną liczne procedury kliniczne, które ułatwiają udrożnić ć kanał, utrzymać jego drożność oraz umożliwić jego bezpieczne poszerzenie.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt szeroko pojętej mechaniki pracy narzędziami zarówno ręcznymi jak i maszynowymi. Wyjaśnione zostaną możliwe ruchy pilnika w kanale jakie można ustawić we współczesnych kątnicach wraz z omówieniem ich zalet i wad oraz konkretnych zastosowań klinicznych

 

Podczas części praktycznej:

 • prowadzący zaprezentuje preparację kanału w zębie po ekstrakcji za pomocą pilników Endostar E3 Azure ruchem OTR
 • każdy z uczestników opracuje kanały w zębie po ekstrakcji systemem Endostar E3 Azure ruchem OTR*

*Prosimy o przyniesienie zęba po ekstrakcji z otwartą komorą.

 

Warsztat
30.06.2024 (niedziela), Sala U
14:00-17:00, warsztat 3 godz. (wykład 1 godz., część praktyczna 2 godz.)
Prof. Rodrigo Reis

Jak w prosty, nieskomplikowany i szybki sposób wykonać niezawodną odbudowę na wkładach koronowo-korzeniowych oraz jak wykonać szybko i estetycznie korony tymczasowe

W ramach tego warsztatu zostanie omówiony i zademonstrowany sposób na szybkie wykonanie niezawodnej adhezyjnej podbudowy pod uzupełnienie w przypadkach zębów leczonych endodontycznie oraz prosty sposób na wykonywanie doskonałych koron tymczasowych.

 

 

Partnerzy konferecji

Patronat

Patron medialny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w naszej “Polityce Cookies” 

Zgadzam się, przejdź do serwisu